Algemene voorwaarden

Voor de informatie op deze site gelden een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid, een verklaring betreffende het auteursrecht en regels m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens.

 

Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

 

Vooruit beoogt met deze website de toegang van het publiek tot informatie over haar initiatieven en activiteiten te verbeteren. Het is de bedoeling dat deze informatie bijgewerkt en juist is. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij trachten deze te verbeteren. Vooruit kan evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte informatie aanvaarden.

Deze informatie is :

Uitsluitend van algemene aard en is niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht;

Niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt;

Soms gekoppeld aan externe sites waarover de diensten van sp.a geen zeggenschap hebben en waarvoor Vooruit geen verantwoordelijkheid draagt;

Wij streven ernaar onderbrekingen door technische storingen zo veel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens of informatie op onze site kunnen evenwel in files of formats zijn gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn; wij kunnen niet garanderen dat onze dienst geen onderbreking zal kennen of niet anderszins door dergelijke problemen kan worden beïnvloed. Vooruit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor die problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze site of van andere daarmee verbonden externe sites mochten voordoen.

Met deze uitsluiting van aansprakelijkheid wordt niet beoogd de aansprakelijkheid van sp.a te beperken in strijd met de in de toepasselijke nationale wetgeving vervatte vereisten, noch haar aansprakelijkheid uit te sluiten voor aangelegenheden die uit hoofde van die wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

 

Auteursrechtaanduiding

 

© Vooruit

Reproductie met bronvermelding toegestaan, tenzij anders vermeld. Indien voor de reproductie of het gebruik van tekstfragmenten of multimedia-informatie (geluid, beelden, software, enz.) voorafgaande toestemming vereist is, wordt hiermee de bovengenoemde algemene toestemming opgeheven en zullen beperkingen van het gebruik daarin duidelijk worden aangegeven.

Bescherming van persoonsgegevens

Privacy

Doel van de gegevensverwerking :

Wanneer u zich inschrijft om meer info te ontvangen via e-mail, nemen we uw gegevens op in een bestand van Vooruit Nationaal, Grasmarkt 105/37, 1000 Brussel en kunnen ook worden gebruikt om u op de hoogte te houden van onze acties. Indien u dit niet wenst, gelieve ons dit dan hier te laten weten. online@vooruit.org

Uw privacyrechten uitoefenen :
Volgens de wet van 8 december 1992 m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens, heeft u steeds het recht om uw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of gegevens te verwijderen uit ons bestand. Contacteer ons daartoe via e-mail privacy@vooruit.org

 

We leveren zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 30 dagen.

Vooruit hoodie

Hey mateke, ga de winter warm in met onze Vooruit hoodie. Samen gaan we vooruit!